Мапа сајта  Мапа сајта  |   Помоћ  Помоћ Latinica  |  
Лого
Галерија слика
 
 
 
Анкета
Да ли послови због којих сте дошли у Општинску управу могу брзо да се обаве?
Брзо се обавља
Не може одмах
Дуго се чека
Резултати гласања
Линкови
ReForce
www.GreenCrossborderArea.com
ISO14001 сертификат
ISO 9001 сертификат
Туристичка организација Сурдулице
ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Сурдулица
Власина - Предео изузетних одлика
Сурдулички Културни Центар
Библиотека Радоје Домановић - Сурдулица
Црквена општина Сурдулица
Дом ученика средњих школа Сурдулица
Дом за смештај старих лица - Сурдулица
Наградно такмичење Европског покрета Бирамо најбољу локалну администрацију
Прогрес
Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу МХЕ "Ђуринци" на водотоку реке Врле на к.п. бр. 2541/2 К.О. Власина Округлица
Недеља, 17. Јули 2016.
На основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гл. РС“ бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС и 50/13 - одлука УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и чл. 2. Правилника о начину презентације урбанистичког пројекта („Сл. гл. РС“ бр. 43/10), Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне, грађевинске и имовинско-правне послове Општинске управе општине Сурдулица оглашава ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ МХЕ „ЂУРИНЦИ“ НА ВОДОТОКУ РЕКЕ ВРЛЕ на к.п. бр. 2541/2 К.О. Власина Округлица
Опширније
 
Остале новости
11.7.2016 Саопштење за јавност - И радно и парадно
7.7.2016 Обавештење о донетом решењу бр. 501-8/16-03 од 28.06.2016. године о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат „Изградња бунара са опремом EXPLO I и EXPLO II“, општина Сурдулица
3.7.2016 Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у општини Сурдулица за 2015. годину по организационим облицимa
1.7.2016 Oбавештење о јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину за Пројекат „Изградња МХЕ Ђуринци на к.п. бр. 2541/2 КО Власина Округлица са водозахватом на реци Врла“
3.6.2016 Презентација актуелних јавних позива за подршку предузетницима, привредним друштвима, извозницима и незапосленим лицима
2.6.2016 Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Сурдулице за 2016. годину
23.5.2016 Обавештење о јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину за пројекат „Тематски етно парк традиционалног градитељства Јужне Србије на Власинском језеру“
28.4.2016 Oбавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину и да је истим Решењем одређен обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину за Пројекат „Изградња МХЕ Ђуринци“
20.4.2016 ОБАВЕШТЕЊЕ - подстицајна средства у пољопривреди
19.4.2016 ОБАВЕШТЕЊЕ - додела новчане накнаде студентима поводом "Дана студената" 04. априла
Архива новости
Сервисне информације
Председник општине
Локални избори 2016
Стратегија одрживог развоја општине Сурдулица 2013-2020
Политика квалитета и заштите животне средине
Обрасци
Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне, грађевинске и имовинскоправне послове
Локална пореска администрација
Јавне набавке
Информатор
Виртуелни матичар
Буџет општине Сурдулица
Мапе Општине Сурдулица
Планови детаљне регулације
Заштита животне средине
Виртуелни обиласци
 
 
Грб Општина Сурдулица
Краља Петра I, бр.1
17530 Сурдулица
+381 17 815 041
Стег
Општина Сурдулица © 2010

Сва права задржана  |  Услови коришћења
Аутор: Агенција МИ
Статистика
Број посета: 2.034.938
Статистика посећености